De Nieuwe Vincent


De Nieuwe Vincent is een initiatief van Vincents Tekenlokaal. Dit tekenlokaal is opgericht, omdat Vincent van Gogh tekenlessen in Tilburg heeft gevolgd. Hij kreeg, als 13-jarige jongen, tekenlessen van C. Huysmans op de HBS Koning Willem II. Deze school was in het gebouw, dat nu het Paleisraadhuis is, het witte 'paleis' met de torens, dat in het centrum van Tilburg staat.

Nieuwe technieken leren
De deelnemers van De Nieuwe Vincent volgen een uitdagend programma. Ze stappen in een rollercoaster waarin ze met veel lol en plezier uitgedaagd worden om te tekenen en te schilderen. Ze leren te werken met nieuwe technieken en buiten de bekende paden te treden. Lees hier meer over in onze blogs.

Samen met andere jongeren
Het doel van het programma is dat de jongeren zich verder ontwikkelen en een zichtbare groei doormaken. Ze ontdekken waar ze wel en waar ze (nog) niet zo in uitblinken. Waardoor raken ze geïnspireerd, wat vinden ze bij zichzelf passen?
Samen met andere getalenteerde jongeren stappen ze dit proces in. Ze bezoeken ateliers, musea, een kunstacademie en plekken waar Vincent van Gogh geweest is tijdens zijn periode in Brabant.

Portfolio opbouwen
Gaandeweg groeit van elke Nieuwe Vincent een portfolio. Het programma sluiten we af met een volwaardige expositie, waarin de deelnemers hun werk laten zien. Zonder meer een hoogtepunt, waarop de jonge deelnemers vol trots kunnen laten zien wat ze gemaakt hebben.

In 2023 is het talentenprogramma in Tilburg, Zundert en Nuenen.

In Tilburg en Zundert is de selectie van de 15 deelnemers inmiddels geweest. Zij starten op 4 juni.
In Nuenen start de werving vanaf 1 juni. De uiterste inzenddatum is 29 juli. Het programma start na de zomervakantie.
In 2024 gaat ook Etten-Leur meedoen. Dit is mogelijk dankzij subsidie van de provincie Noord-Brabant.

190831 Vtl Mvd H2354 Zw

Op elke plek wordt (samen-) gewerkt, verwonderd, gekeken, worden keuzes gemaakt en technieken uitgeprobeerd. Het optrekken met verschillende kunstenaars is inspirerend voor zowel de Nieuwe Vincenten als de kunstenaars zelf.

Meer weten?

Volg regio Nuenen


Volg regio Tilburg


Volg regio Zundert

De Nieuwe Vincent 2023

Werven van tekentalenten

In Nuenen start de werving in juni 2023!

MAART 2023

Inzenden tekeningen

In Nuenen kun je nog inzenden t/m 29 juli 2023.

APRIL - MEI 2023

Talentenprogramma

In totaal 12x heb je op zondagmiddag een les of excursie, dus zorg dat je beschikbaar bent.

JUNI - DECEMBER 2023

Voorbereiding expositie

Je bekijkt je portfolio, is jouw werk klaar voor de expositie?

NOVEMBER - DECEMBER 2023

Expositie

Nodig je familie en vrienden uit om naar jouw werk te komen kijken.

DECEMBER 2023